Sprawozdanie zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa 1

Pobierz

Dodawanie ułamków o tych samych mianownikach.. Obejmowały: 5 ucz.. Działania na ułamkach dziesiętnych.. Odejmowanie ułamków dziesiętnych.. W ich pracach brało udział 64 pierwszoklasistów, czyli 60%.. Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego jest adresowany do uczniów klas IV-VI, którzy z różnych przyczyn mają trudności w opanowaniu treści z podstawy programowej języka polskiego.Rozkład liczby na składniki typu : 4=3+1.. Klasa III c. Oktawia .. Opracowała: Anna Mróz.. Rozwiązywanie zadań z treścią dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa WSiP.Zamień na złotówki.. Muzyka.. Napiszemy je szybko i sprawnie, jeśli najpierw przygotujemy sobie odpowiedzi na następujące pytania: 1.. Zajęcia skierowane były do dzieci, które z różnych powodów wykazują trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności zSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: ZS Lubzina Created Date: 1/12/2010 12:07:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. Wielkim powodzeniem cieszyły się koła zainteresowań.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.. realizowany jest projekt "B ądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj" współfinan sowany.Klasa 3..

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.1 i kl.2.

Czytanie i opowiadanie ulubionych bajek i baśni.. Frekwencja 92,86.. Zaleca się kontynuowanie podczas zajęć obowiązkowych oraz dydaktyczno - wyrównawczych realizacji działań mających na celu pokonywanie trudności w zakresie czytania i pisania, wyrównywanie braków w zakresie języka polskiego i matematyki zgodnie z programem nauczania .im.. Liczenie pieniędzy : złote i grosze.. Ortografia na wesoło.. Dodawanie ułamków dziesiętnych.. Ułamek z danej liczby.. w Zielkowicach.. Ciche czytanie ze zrozumieniem.. Dodawanie ułamków dziesiętnych.. Źródła tych potrzeb to: • fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe.. Zaokrąglij do dziesiątek.. Wypowiadanie się w postaci opowiadania, opisu, sprawozdania.. Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2.. Jest dostępna dla Pobierz i otwórz Sprawozdanie Z Pracy Dydaktyczno Wychowawczej Klasa 3 wraz z rozwiązaniami rozwiązanymi w PDF przeznaczona dla nauczycieli i uczniów.. w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018.. 4.Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I W czasie zajęć pracowaliśmy nad wyrównaniem zaległości, problemów i trudności edukacyjnych, jakie mieli uczniowie, którzy uczęszczali na zajęcia..

Jaka była frekwencja uczniów na lekcjach i zajęciach dodatkowych?

3. Ilu uczniów jest z orzeczeniami i opiniami?. Marii Konopnickiej w Naruszewie.. prowadzonych na poziomie edukacyjnym wczesnoszkolnym.. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHprogramowej dla drugiego etapu kształcenia.. Ilość uczniów1.. 2.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej.. Dzieci np. mające trudności w nauce, czy z objawami autyzmu pracują w małych grupach nad wyrównaniem braków edukacyjnych.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. W trakcie prowadzonych zajęć muzyczno-plastycznych udało się uwrażliwić dzieci na dzieła muzyczne.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - edukacja wczesnoszkolna.. Marii Konopnickiej.. Budowanie wiary we własne siły oraz poczucia wartości.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Ukierunkowanie i pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości szkolnych.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. Klasa IB liczy 20 uczniów 12 dziewczynek i 8 chłopców z których 5 -cioro jest młodszych od pozostałych tzw."szeciolatki" - Emilka , Emilka , Sylwia , Tadeusz i Ola.. Poprawa koncentracji uwagi, podniesienie wiary we własne możliwości.. Zachowanie (z uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej) Dziewczynka jest miła i pogodna..

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl 1-3. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl 4-6.

Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Zespól klasowy jest bardzo zróżnicowany pod względem emocjonalnym .Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jako forma pomocy dzieciom z zaburzeniami.. Nauczycielki: Katarzyna Seroka.. Na zajęciach wykorzystywałam bogatą bazę środków dydaktycznych ~przyrządy geometryczne, kartyZAJECIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ-PROPOZYCJA DO WYKORZYSTANIA PRZEZ NAUCZYCIELI CELE: EDUKACJA POLONISTYCZNA - kształtowanie trzech płaszczyzn w procesie pisania: wzrokowej, słuchowej, wyobrażeniowo-pamięciowej - ukierunkowywanie rozwoju analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej i słuchowo-wzrokowej - rozwijanie rozumienia treści w różnych formach czytania- pasywnego, cichego, głośnego - usprawnianie logicznego myślenia - wzbogacanie sfery językowo .Lp Jednostka modułowa Liczba godzin zajęć ogółem 1.. Ile jest uczniów w klasie (ilu chłopców i ile dziewczynek)?. Wyszukiwanie rzeczowników, czasowników, przymiotników i liczebników w tekście.. Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH DLA KLASY I.. Doradztwo zawodowe, Logopedia.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie IB- 2015/2016.. Od grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im..

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla kl. IV-VI.

Wszyscy uczniowie w ankiecie ewaluacyjnej ocenili bardzo dobrze sposób prowadzenia zajęć i ich tematykę oraz wykorzystywane środki dydaktyczne.. • deficyty rozwojowe.Praca dydaktyczno-wychowawcza opiera się na przedmiotach tj: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, w-f, religia.. Chętnie wita się ze swoimi rówieśnikami.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. Rozwijanie zainteresowań oraz stymulacja myślenia analityczno-syntetycznego.. Liczebniki porządkowe od pierwszego do dziesiątego.. Na zajęcia uczęszczało czworo uczniów byli to: Natalia, Tomasz, Zuzanna i Jakub.Na 107 uczniów klas pierwszych, 32 czyli 30% brało udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. PDF OTWÓRZ POBIERZ.. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20.. Poniedziałek .. Intensywna stymulacja rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych zwłaszcza percepcji słuchowej i integracji.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Prowadząc zajęcia, stosowałam różne metody ~rozwiązywanie zadań, gry dydaktyczne, pokaz, praca z komputerem, monitorem interaktywnym) i formy pracy (praca indywidualna, grupowa, zbiorowa.. Wirtualna świetlica szkolna.Zadanie nr 3 : Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VII Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Dorota Siejkowska SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1.. Klasy 5.Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Sprawozdanie Z Pracy Dydaktyczno Wychowawczej Klasa 3 PDF.Podgląd treści.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego uczestniczyło pięciu uczniów z klasy IV i jeden z klasy V.. Celem zajęć wspomagających, w tym dydaktyczno-wyrównawczych, jest udzielenie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą programową.Zajęcia z wychowawcą.. Przewidywane oczekiwania udzielanej uczniowi pomocy .. 3 6.To wszystko razem sprawiło, że zajęcia były atrakcyjne i zachęcały uczniów do uczestniczenia w nich.. Author: Dorota Created Date: 11/30/2021 04:55:00 Title: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasy I - III Last modified by:Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze • Szkoła • pliki użytkownika jolai przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • PLAN PRACY wyrównawcze.doc, ZAJECIA WYROWNAWCZE(1).doc5 days agoKlasa: IV.. 6 godzina lekcyjna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt