Posłuchaj nagrania jeszcze raz i zapisz brakujące informacje w zeszycie przedmiotowym

Pobierz

1 CD1.08 MP3008 Wysłuchaj dwukrotnie nagrań …Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: A teraz mam z Niemca ;-/ A teraz mam z Niemca ;-/ 1.. Uczeń A opisuje wybrane zdjęcie, uczeń B zgaduje, o które zdjęcie chodzi.. Polski +-LogowanieIV.. Posłuchaj nagrania i sprawdź.. Brawo!. Przeczytaj zdania 1-4 i ich zakończenia.. Frank usually 1 or reads 2 on …- Posłuchaj nagrania jeszcze raz i zanotuj informacje,które pozwolą Ci poprawić błędny opis.. O czym rozmawia wychowawca z rodzicami?. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Posłuchaj nagrania i napisz słowa, które słyszysz.. Potem zamieńcie się rolami.. 1 uważnie dwa razy.. Uwaga: dwa zdania zo§tały podane ąby brakujące zdania dodatkowo i …·Ex.. Następnie zapisz cały tekst w poprawionej formie w …A teraz dyktando :) odtwóż nagranie jeszcze raz i zapisz nazwy czynności w zeszycie.. Przeczytaj tekst z ćw.1 str.68 w podręczniku i uporządkuj wydarzenia w odpowiedniej kolejności.. Wybierz jedną ofertę i zaplanuj wycieczkę, odpowiadając na powyższe pytania.. 2.Otwórz podręcznik na stronie 72.. 4 strona 61 - posłuchaj nagrania i odgadnij, z jakimi czynnościami …- rzeczownik), a następnie uzupełnij ją.. Z portalem Odrabiamy bez problemu przygotujecie się tak do części pisemnej, jak i ustnej.. Wtem do Polski posłan goniec, Iż król wygrał, a mistrz …Szkoła Podstawowa im.. Gdy już upewnisz się ze dobrze rozumiesz tekst, uzupełnij zdania w zad..

Posłuchaj nagrania jeszcze raz i połącz zdania z ich zakończeniami.

Posłuchaj nagrania nr 5 - zad.. 2015-03-29 18:06:24; Przeczytaj ogłoszenie.Jakie informacje w nim znajdziesz?. Patrz na obrazki …Osadź.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …2 Hör noch einmal zu und schreib die fehlenden Informationen ins Heft.Posłuchaj nagrania jeszcze raz i zapisz brakujące informacje w zeszycie przedmio …Znajdź w słowniku znaczenie następujących czasowników:a) machen-b) sein-c) wohnen-d) fahrene) gehen6) lesen-8) schreiben-9) sprechen- Daje naj Wpisz podane …Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zapisz w zeszycie wszystkie nowe słowa.. Zapisz je w zeszycie.. Куда ёздил Игорь в ибле… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zad 3 (nagranie 2.45) - posłuchaj wywiadu z trójką młodych ludzi i odpowiedz na pytania w …Posłuchaj nagrania 52 (do cwiczenia.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. - zapoznaj się z informacjami na temat grupy wyrazów, które mają wspólne …Pracujcie w parach.. Zapisz proszę temat lekcji.. Posłuchaj nagrania jeszcze raz, przeczytaj dialog na głos.. Zapisz w zeszycie komentarze w takiej kolejności jak w nagraniu..

Posłuchaj nagrania jeszcze raz, przeczytaj dialog na głos.

Piątka na …1.. Wpisz odpowiednio …Posłuchaj nagrania jeszcze raz i odpowiedz na pytania zwróć uwagę na zamki pytające 1.. V.Przeczytaj tekst w zad.. Marii Konopnickiej w Ptakach.. 11 Zbierz informacje na …Posłuchaj komentarzy z zadania 4 strona 59 (2.19).. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Poukładaj zdania dialogu we właściwej kolejności - zapisz je w zeszycie w …1.Zapisz w zeszycie temat zajęć.. 6 1.07 Posłuchaj nagrania i uzupełnij zdania.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Przeczytaj trzy oferty wycieczki z ćwiczenia 4 na str. 77 w podręczniku.2.. Wykonaj zad.4.. Posłuchaj …Posłuchaj nagrania jeszcze raz.. Poukładaj zdania dialogu we właściwej kolejności - zapisz je w zeszycie w …Wpisz w luki 5.1.-5.4. litery, którymi oznaczono (A_F), tak otrzymać Io giczny i spolny tekst.. Na dzisiejszej lekcji utrwalisz sobie nazwy przedmiotów szkolnych i napiszesz swój plan lekcji.. Odpowiadaj na …Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Spróbujcie …Posłuchaj nagrania i wpisz w tekście z ćwiczenia 4 brakujące informacje.. Wybierz właściwe wyrazy i zapisz je w zeszycie.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Nic was nie zaskoczy, a właściwy egzamin pójdzie po tym jak z płatka..

Posłuchaj nagrania i wpisz brakujące rodzajniki, fragmenty lub całe …3.

Uzupełnij brakujące informacje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt