Komunikacja i autoprezentacja wos notatka

Pobierz

Żywe zainteresowanie przekazywanymi nam treściami Analiza gestykulacji oraz innych części mowy niewerbalnej Unikanie osądzania i zwrotów "Ty" Odpowiednie intonowanie głosu Co jest ważne w autoprezentacji Podział komunikacji Rodzaje autoprezentacjiKomunikacja niewerbalna jest wieloznaczna, to samo uczucie można wyrazić w różny sposób np. gniew: wymachiwanie rękoma, kompletna cisza Rumieniec może oznaczać złość, skrępowanie, zdenerwowanie, przyjemność.. Debata - jest odmianą dyskusji.. musi żyć wśród innych ludzi i z nimi współpracować.. Osobę mówiącą określa się jako nadawcę, a osobę słuchającą - jako odbiorcę.Przekazywanie informacji odbywa się na dwa sposoby: werbalnie - za pomocą słów (ustnie i pisemnie) - oraz niewerbalnie, dzięki mowie ciała, czyli m.in. przez postawę, gesty, mimikę i ton głosu.. Komunikaty niewerbalne to: ruchy ciała - postawa, mimika, gesty3.1.. Mowa ciała -film Asertywność - sposób odmawiania bez obrażaniaOct 23, 2020Data publikacji: Aug 03, 2018 1:35:47 PMW tym języku słowo communicatio znaczyło 'wymiana, łączność' i wywodziło się od czasownika communicare 'dzielić, brać udział'.. Komunikacja i autoprezentacja - notatka z lekcji, plik: 13-komunikacja-i-autoprezentacja-notatka-z-lekcji.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument .KOMUNIKACJA ZNACZENIE KOMUNIKACJI W ciągu całego życia ludzie ciągle się uczą i nabywają doświadczenia..

- notatka z lekcji.

Życie społeczne \ 4.. 29 kB Notatki z lekcji.. Ważnymi formami porozumiewania się są dyskusja i debata.Zasady dobrej komunikacji Autoprezentacja- czyli umiejętność tworzenia własnego wizerunku.. Kompetencje menedżerskie.. Istotę komunikacji symbolizuje model butelki, zwany także modelem wąskiego gardła.To system znaków "nieostrych", których znajomość pomaga sprawnie komunikować się z ludźmi i odczytywać ich zamiary, np. manipulację, kłamstwo, chęć uwiedzenia czy flirt.. wg Igorpanczojd.. Potrzebuje innych ludzi, aby zaspokoić swoje potrzeby.. socjalizacja.. polega na przyswajaniu przez człowieka wartości, postaw i zachowań charakterystycznych dla jego otoczenia.Trwa całe życie.gestykulacja (lub jej całkowity brak), pozycja ciała, układ oraz ruchy rąk i nóg, dotykanie, fizyczny dystans od innych ludzi (odległość).. Autoprezentacja i jej rodzaje.Komunikowanie organizacyjne lub instytucjonalne związane z powstaniem formalnych struktur władzy oraz pierwszych organizacji w których istniał podział pracy i wymiana.. Jej uczestnicy wypowiadają się w określonej kolejności, nad przebiegiem całej rozmowy czuwa moderator.. Utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą, nie zasłaniaj twarzy, pamiętaj o miłym uśmiechu.. Większość ludzi - świadomie lub nieświadomie - ma tendencję do wpływania na proces kształtowania wrażenia siebie, stąd różne rodzaje autoprezentacji..

Komunikacja niewerbalna ma odmienną postać w różnych grupach społecznych i kulturowych.Temat: Komunikacja i autoprezentacja 1.

Struktura komunikacyjna procesy nadawania i odbierania informacji, dostęp do informacji, interpretacja intencji.Klasa 8 WOS.. - Stopień płynności mowy (świadczy o kompetencji i odpowiedzialności).. Patriotyzm, szowinizm, kosmopolityzm Połącz w pary.. Autoprezentacja - pokazywanie innym ludziom siebie Asertywność - umiejętność wyrażania swojego zdania z szacunkiem dla innych Komunikacja werbalna - słowna; niewerbalna - gesty, mimika, ton głosu.. Sofistyka - umiejętność przekonywania, nawet fałszywymi argumentami Erystyka - umiejętność prowadzenia sporówMówiąc najprościej, jest to zdolność do poddania się w różnych sytuacjach, indywidualny styl komunikacji, niepowtarzalny obraz.. stan braku czegoś.. Aby móc skutecznie działać muszą się sprawnie komunikować.. potrzeba.. Skuteczność komunikatu w 7% zależy od znaczenia słów, w 38% od głosu, a w 55% od mowy ciała!. 2.Stosuj przyjazną i zdecydowaną mowę ciała..

Temat:Formy i zasady komunikowania sięWłaściwa komunikacja niewerbalna Pozycja i ruchy ciała Zwróć się twarzą i stopami w stronę rozmówcy.

Wchodzą w różne role i wypełniają określone zadania.. wg Karolinagoral96.Szkolenia dla firm.. Czym jest samorząd?. Samoocena deklaratywna- świadome przekonanie na temat ogólnej wartości własnej osoby mierzone za pomocą słownych deklaracji, jak dalece człowiek zgadza się z różnymi wartościującymi opiniami o sobie w rodzaju "mam wiele zalet" albo "niekiedy uważam, że .W grupach społecznych wyróżnia się 3 typy struktur społecznych: strukturę komunikacji, strukturę przywództwa (władzy) i strukturę socjometryczną (układ sympatii, antypatii) - czyli strukturę atrakcyjności interpersonalnej.. Społeczeństwo i my.. - wymienić podstawowe rodzaje komunikacji; - podać przykłady komunikatówĆwiczenia integrujące i poprawiające komunikację w grupie - wybór : Renata lis Ćwiczenie 1 - Reklama Cele: integracja grupowa, autoprezentacja, wzajemna komunikacja Materiały: przybory do pisania Instrukcja dla uczestników: Proszę aby każdy z was przygotował reklamę, prezentację własnej osoby, a następnie przedstawił ją grupie.Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji za pomocą wyrazów.. Nadawca - przekazuje informacje b. Odbiorca - odbiera informacje c.. Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak: - Akcent (badania dowiodły, że jest ważniejszy niż treść wiadomości!)..

Komunikacja jednokierunkowa występuje, gdy nadawca nie ...KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Należy jednak pamiętać, że podczas bezpośredniej komunikacji między osobami większą rolę odgrywa komunikacja niewerbalna.

Autoprezentacja Wizerunek to emocje, skojarzenia i myśli, które nasza osoba wywołuje u innych.Asertywność.. Komunikacja kojarzy się zatem z porozumieniem, ze wspólnotą oraz łącznością i jest atrybutem wszystkich istot żywych, nie tylko człowieka.. 1.Bądź uprzejmy i szczery - bez okazywania wyższości.. Prawa Człowieka Połącz w pary.. Życie rodzinne 54 kB Ćwiczenia dodatkowe.. Z powyższych analiz wynika, że życie w społeczeństwie informatycznym, w którym informacja stała się podstawowym towarem na sprzedaż i w którym forma jest ważniejsza niż treść komunikacji, faktycznie modyfikuje nasz sposób bycia i funkcjonowania.Samoocena; Samoocena jako cecha- trwała skłonność do wartościowania samego siebie w pozytywny lub negatywny sposób.. Wskazana jest swoboda, naturalność.3.. Warunki komunikacji a.. - Zawartość (treść) wypowiedzi; jest uzależniona od władzy oraz związków międzyludzkich, uzależnionych od .Jest to także człowiek bardziej poddany informatyzacji niż komunikacji.. Podtrzymuj rozmowę, np. potakiwaniem .Komunikacja i autoprezentacja Projekt: "NAUA - Nowoczesna Administracja Uczelni oraz Kadra Akademicka" Projekt współfinansowany ze środków Unii uropejskiej w ramach uropejskiego unduszu Społecznego Prezentacja przygotowana przez rzysztofa aśkiewicz Informacja o obowiązku poddania się kontroliAutoprezentacja Dyskusja - to wymiana poglądów popartych odpowiednio dobranymi argumentami - biorą w niej udział co najmniej 2 osoby.. Akademia Menedżera; Akademia Brygadzisty; Przywództwo w zarządzaniu Zaloguj się, by mieć dostęp Nowa edycja 2021-2023 \ Klasa 8 \ 1.. Pomyśl, w jaki sposób przekazać daną informację, aby nikogo niepotrzebnie nie zranić.. Na tym poziomie procesy komunikowania są sformalizowane, a władza i kontrola jasno zdefiniowane, podobnie jak role nadawcy i odbiorcy.Człowiek jest istotą społeczną, ponieważ.. Zaloguj się, by mieć dostęp Nowa edycja 2021-2023 \ Klasa 8 \ 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt