Jak złożyć sprawozdanie zerowe w bdo za 2020

Pobierz

Co zrobić gdy nie wystawiono w 2020 r. karty ewidencji odpadów?. Taką zmianę przewiduje się w nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektórych innych aktów prawnych.. Pod koniec stycznia 2018 r. tę nowelizację przyjął Sejm.. Jednak 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz.U.. INSTRUKCJE - KROK PO KROKU SYSTEM BDO 1.. Wprowadzili poprawkę i wykreślili zapis o sprawozdaniach w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.Oct 28, 2020Sprawozdawczość z zakresu gospodarowania odpadami (też komunalnymi) i opłaty produktowej zostanie przesunięta również do 30 czerwca 2020 r. A teraz trochę szerzej….. Nie trzeba składać sprawozdań z wytworzonych odpadów przez podmioty, które ich nie wytworzyły w danym roku sprawozdawczym.. Przed przystąpieniem do utworzenia sprawozdania za 2020 rok należy przygotować dane o ilości przekazanych odpadów medycznych w podziale na poszczególne kody .Są tylko 3 dotyczące odbierania odpadów, prowadzenia PSZOKu i zbierania odpadów.. Zaznacz pole "Pozostałe" tak jak na obrazku poniżej.. Zniknie sprawozdawczość finansowa w postaci papierowej.. Następnie wpisz masę wytworzonych odpadów w danym roku w Mg(mega gramach), np. 1 kg to 0,0010 Mg ; 10 kg to 0,0100 Mg ;Sprawozdania BDO za 2019 r. - nowe terminy..

Jak złożyć sprawozdanie odpadowe za 2020 rok?

Warto wspomnieć, że niniejszy termin dotyczy wyłącznie sprawozdań składanych za 2019 r. Odbiorcą sprawozdania jest marszałek województwa właściwego dla miejsca prowadzonej działalności.Feb 9, 2021Mar 1, 2022Jun 25, 2021Aug 31, 2020Jak wykazać w sprawozdaniu za 2020 rok odpady z kart wystawionych elektronicznie lub papierowo?. Są to tak zwane sprawozdania zerowe.Jun 25, 2020Mar 15, 2022Aug 28, 2020Jun 26, 2021Mar 9, 2021Feb 15, 2022Mar 10, 202130 styczeń 2020 o 10:35 Na chwilę obecną system wreszcie akceptuje 'nie dotyczy' przy rodzaju umowy i zaznaczenie 'sprawozdanie zerowe'.. Wnioski w systemie BDO 3.. Moduł ewidencji odpadów 3.. Kody odpadów bez gwiazdki nie wymagają zaznaczania pola "Kod Ex".. Karta przekazania odpadów komunalnych 5.. Karty ewidencji 6.Sprawozdanie składasz do właściwego marszałka województwa elektronicznie, przez konto w systemie BDO, korzystając z modułu sprawozdawczości.. Ostatecznie przedsiębiorcy będą składali sprawozdania BDO do 31 sierpnia, 11 września 2020 oraz do 31 października 2020 r. Sprawdź, kto i kiedy składa roczne sprawozdanie o odpadach za 2019 r., a także inne .Będzie obowiązek sporządzania i składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.. Najważniejsze - możliwość sporządzania papierowej dokumentacji nie zwalnia z obowiązku posiadania nadanego nr rejestrowego..

Warto wiedzieć Sprawozdania zerowe Pamiętaj!

Nawigacja po systemie i logowanie 2.. Nr rejestrowy BDO musi być na .Sep 7, 2020*Jeżeli były wytwarzane inne kody odpadów należy je dodać w taki sam sposób.. 2020 poz. 875).Sprawozdanie za wprowadzony sprzęt elektroniczny/elektryczny lub inne produkty za 2019 r., 2020r.. Karta przekazania odpadów 4.. Informacje ogólne i logowanie 2.. Ale na liście sprawozdań w kolumnie 'sprawozdanie zerowe' nadal wyświetla, że NIE, mimo że po nr sprawozdania widać, że tak jest bo pojawia się OOKX, zamiast OOKG lub OOKW.Oct 13, 2020W pierwotnej wersji Ustawy i Rozporządzenia, sprawozdania za rok 2019 w systemie BDO należało złożyć do 30 czerwca 2020 roku.. Moduł elektronicznych wniosków 4.. Terminy na złożenie sprawozdań rocznych w BDO znów zmienione!. W celu uzyskania wyceny, napisz na adres: Napisz do mnieMar 11, 2021Termin na złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok mija 31 października 2020 roku.. 02 lutego 2018..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt